Profil - Domański S.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne