Profil - Dorosz S.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne