Profil - Drecki W.M.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne