Profil - Dubowski T.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne