Profil - Duchnicki S.F.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne