Profil - Dudwał H.F.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne