Profil - Duński Z.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne