Profil - Duszyński S.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne