Profil - Dylewski S.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne