Profil - Dziubek J.E.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne