Profil - Dąbrowska Maria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne