Profil - Daleszak Anna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne