Profil - Dembowska Ludwika

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne