Profil - Dembowska Wanda

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne