Profil - Diduch Helena

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne