Profil - Dobkowska Danuta

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne