Profil - Dobrucka Wlodzimiera

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne