Profil - Dutkiewicz Piotr, por.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne