Profil - Dymek Helena

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne