Profil - Dreja Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej