Profil - Dziadoń Halina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej