Profil - Dolińska Eleonora

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej