Profil - Domaszewicz Aleksandra

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej