Profil - Domaszewicz Janina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej