Profil - Doncer Leokadia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej