Profil - Doncer Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej