Profil - Doncer Stanisława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej