Profil - Dorosz Anna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej