Profil - Dorosz Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej