Profil - Dorosz Janina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej