Profil - Dreja Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej