Profil - Dubicka Anna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej