Profil - Dulian Zofia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej