Profil - Dyenczuk Eugeniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej