Profil - Dziama Eugeniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej