Profil - Dziekońska Czesława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej