Profil - Dopierało Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne