Profil - Dudek Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne