Profil - Dameniko Jadwiga

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje