Profil - Daniecka Danuta

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje