Profil - Drożdża Eugeniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje