Profil - Dyło Lidia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje