Profil - Dąbrowska Ludmiła

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Inne wojenne okoliczności