Profil - Domiszewska Władysława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Inne wojenne okoliczności