Profil - Dębinski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne