Profil - Dyrda Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne