Profil - Dziurdzia Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne