Profil - Dacz Eugeniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne