Profil - Dawidiuk Sawa

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne