Profil - Dąbrowski Onufry

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne